TRABZON LİMANI TARİHİ

1800'lü Yıllarda Trabzon Limani

Trabzon Limanı başlangıçta, Moloz Mevkiinde Pontus'lar Tarafından yapılmışsa da, sonradan şimdiki liman alanının ilgi görmesi nedeniyle M.Ö. 117-119 yıllarında bugünkü Gümrük İdaresinin bulunduğu yerdeki kayaların oyulması suretiyle oluşturulmuştur.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde eski rıhtım alanında kumandan Hasan Paşa tarafından bir liman ve rıhtım yapılmaya başlanmış, bu liman 1903 yılında Vali Mahzar Paşa tarafından tamamlanmıştır. Bu tarihlerde Trabzon Limanı Osmanlı İmparatorluğu'nun 5 önemli limanından biri konumundaydı. 1960 yılında mendirek

8 Temmuz 1946'da temeli atılan yeni liman 25 Haziran 1954 tarihinde tamamlanarak Trabzon Vapuru'nun Limana yanaşmasıyla açılmıştır. 1978 yılına kadar bu durumunu koruyan Trabzon Liman'ı artan gemi trafiğine cevap verebilmesi için modernizasyonu gündeme gelmiş ve 1980'de başlayan çalışmalar 1990 da bitirilerek liman bugünkü konumuna getirilmiştir.

Trabzon Limanı Gece Görünüşü

LİMANIn yERİ

Trabzon Limanı Başkanlığı yetki ve sorumluluk bölgesi bulunan TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. tarafından işletmeciliği yapılmakta olan Trabzon Limanı ; mendirek (41° 00' 29" N - 39° 45' 00" E) ile tali mendirek (41° 00' 18" N - 39° 44' 53" E) ve bun mendirekler uçlarındaki fenerleri birleştiren hattın iç kısmında kalan alan deniz alanıdır.

 

TRABZON LIMANI KROKISİ

 

TRABZON VE tRABZON LİMANI TARİHİ RESİMLERİ

4 Liman İnşaatı Bitiyor

Liman Mendireklerinden Bir Görüntü

1910 Trabzon Limanı

Mendireklerden Bir Görüntü

Trabzon Sahili Bir Görünüş

Şems Oteli

Tarihi Moloz

Taşbaşı

Taşbaşı Sahil

Trabzon Sahili

Trabzon Limanı

Trabzon Sahili

Trabzon Limanı

Taşbaşı

Farzo Sahili

1940'da Çömlekçi

1900 Çömlekçi Sahili

Değirmendere

Faroz

Ganita

Hamidiye Gemisi

İskele Caddesi

 

tRABZON LİMANI VE GEMİLER

Argau

Andromeda

Costa

M.V. Barbaros Hayrettin Paşa (Polarcus)

M.V. Lu Hai

Riviriea Turist Gemisi

Riviriea Turist Gemisi

Riviriea Turist Gemisi

Riviriea Turist Gemisi

Tzarevetz